Bronnenlijst

Lisa Calmeyn

Andriessen, K. (2017). Postvention in action (the international handbook of suicide bereavement support). Boston, MA: Hogrefe.

Bron: Medischcontact,2011

De Wit, E. (2011). Bevolkingsaanbeveling voor de primaire preventie van colorectale kanker . [eindwerk]Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE3572192

encyclo. (2007). Geraadpleegd via primaire preventie: http://www.encyclo.nl/begrip/primaire%20preventie

Eneman, M. Danneels,G. Noyen, C. (2006). In-gebed: leven met God in de wereld vandaag. Gent. Carmelitana.

Eneman, M. (red.) (2007). Psychiatrische ziektenleer. 2. Leuven: Acco.

Eneman, M. (1998). Evoluties in het overheidsbeleid inzake Geestelijke Gezondheidszorg in België en de consequenties hiervan voor de werkorganisatie en de financiering van de psychiaterfunctie. Departement maatschappelijke gezonheidszorg, 1998, 58-58

Gerald. (2017, januari 22). primaire, secundaire en tertiaire preventie van Diabetes . Geraadpleegd via whiteaeroltd: http://www.whiteaeroltd.com/primaire-secundaire-en-tertiaire-preventie-van-diabetes/

Hawton, K. Jose, K. (1987). Attempted suicide (a practical guide to its nature and management).2. Oxford: Oxford university press.

Hawton, K. Cowen, P. (1990). Dilemmas and difficulties in the management of psychiatric patients. Oxford: Oxford university press.

Hawton, K. Rodham, K. Evans, E. (2006). By their own young hand ( deliberate self-harm and suicidal ideas in adolescents). London: Kingsley.

Liegeois, A. E. (2009). Etisch advies over de preventie van zelfdoding in de geestelijke gezondheid. tijschrift voor psychiatrie, 315-324.

Liégeois, A. (1997). Begrensde vrijheid: ethiek in de geestelijke gezondheidszorg. Kapellen: Pelckmans.

Liégeois, A. (2009). Waarden in dialoog: ethiek in de zorg. Leuven: LannooCampus.

Liégeois, A. (2010). Ethische praxis van de pastor in de psychiatrie en de gehandicaptenzorg. Leuven: Faculteit Godgeleerdheid.

Linden, K. (2009). Zakboel ziektebeelden Dermatologie. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.

preventie. (2017, september 14). Geraadpleegd via wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Preventie

preventie in volksgezondheidenzorg. (2017). Geraadpleegd via volksgezongheidenzorg: https://www.volksgezondheidenzorg.info/verantwoording/preventie-volksgezondheidenzorginfo/wat-preventie

primaire preventie. (2012, december 5). Geraadpleegd via wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Primaire_preventie

Quak, S., heilbron , j., & meijer, j. (2016). primaire preventie van chronische ziekten: obstakels, stand van zaken en perspectieven . tijdschrift voor gezondheidswetenschappen , 33-40.

secundaire preventie. (2007). Geraadpleegd via encyclo: http://www.encyclo.nl/begrip/secundaire%20preventie

secundaire preventie. (2017, juli 15). Geraadpleegd via wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Secundaire_preventie

tertiaire preventie. (2007). Geraadpleegd via encyclo: http://www.encyclo.nl/begrip/tertiaire%20preventie

wat is preventie? . (2015, septemeber 22). Opgehaald van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/K/Kosteneffectiviteit_van_preventie/Over_kosteneffectiviteit_en_preventie/Opbouw_interventies_literatuurdatabase/Wat_is_preventie

Wet van 17 oktober 2008 tot ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus inzake een project met betrekking tot de secundaire preventie na een residentiële ontwenningsbehandeling voor jongeren (19 november 2008). Belgisch Staatsblad, 2008024459.

Wet van 18 juli 2017 tot Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Brussel - Preventie& Veiligheid (7 september 2017). Belgisch Staatsblad, 2017030821

Wet van 23 november 2017 tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (8 december 2017). Belgisch Staatsblad, 2017205874.

Wet van 6 juli 2001 tot primaire preventie van schadelijke effecten bij de mens, veroorzaakt door biologische agentia (3 augustus 2001). Belgisch Staatsblad,2001035846.

Wet van 9 januari 2004 tot primaire preventie van de veteranenziekte in voor het publiek toegankelijke plaatsen (23 januari 2004). Belgisch Staatsblad, 2004035093.


Lotte Maeyaert

Bronnenlijst:

Andries, S. (2017, 9 december). Socialistisch ziekenfonds gaat vaccin tegen baarmoederhalskanker ook terugbetalen voor jongens. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.standaard.be/cnt/dmf20171208_03232295

Baat,M. (2010). Wat werkt bij het voorkomen en verminderen van schoolverzuim?. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut

Batenburg, T.A., Korpershoek, H. & Werf, M.P.C., (2007). De VMBO leerlingen in VOCL ’99 Stromen, kenmerken en huidige situatie, Groningen: instituut voor onderzoek van onderwijs

Belga, A. (2015, 4 juni). CLB heeft geen tijd meer om leerlingen te begeleiden. HLN. Geraadpleegd via https://www.hln.be/nieuws/binnenland/onderwijs/clb-heeft-geen-tijd-meer-om-leerlingen-te-begeleiden~aec76b1d/

Bolin, R. M., Pate, M., & McClintock, J. (2017). The impact of alcohol and marijuana use on academic achievement among college students. Geraadpleegd van https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0362331917300885

Brand-Gruwel, S. (2010). Informatievaardigheden voor leraren. Heerlen, Nederland: Open universiteit. Ruud de Moor centrum.

Breugelmans, A. (2008). Intercultureel onderwijs: Lespraktijk en schoolwerking. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2678227

CBJ. (1999). Omzendbrief WEL 99/01 betreffende de profilering van de comités voor bijzondere jeugdzorg (CBJ). Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1006624&param=informatie&ref=search&AVIDS=1028471

Claes, E., Hooghe, M. & Reeskens, T. (2009). School absenteeism as a contextual ans schoolrelated problem: a comparative multilevel analysis of country and school characteristics on civic knowledge among 14 year olds. Educational studies. 35 (2), 123-142

Crommentuyn, R. (1997). Perspectief voor patiënt én preventiewerker: modelproject psychose-preventie. Tijdschrift gezondheidsvoorlichting : nieuws, informatie- en documentatie over gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, preventie en gezondheidsbevordering, 14(9), 16-18.

De Graaf, R., Houweling, H., & Van Zessen, G. (1996). Beroepsmatig risico op HIV-infectie bij Nederlandse expatriates werkzaam in de gezondheidszorg in AIDS-endemische gebieden. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 74(8), 383-390.

De Vries, G.C., Monsma, G., Mellink, E. & Van Ruijven, N. (1990). Als een slak, ongaarne, schoolwaarts. Een onderzoek naar schoolverzuim van leerlingen en de invloeden van school. Amsterdam: Stichting centrum voor onderwijsonderzoek.

Dembo, R., & Gulledge, L. M. (2009). School absenteeism Intervention Programs: Challenges and Innovations tot Implementation. Criminal Justice Police Review. 20 (4), 437-456

Dynarski, M., Clarke, L., Cobb, B., Finn, J., Rumberger, R. & Smink, J. (2008). Dropout prevention. IES Practice guide (NCEE 2008-4025). Washington, DC : National center for education evaluation and regional assistance, Institute of education sciences, U.S. Department of education. Geraadpleegd via http://ies.ed.gov/ncee/wwc

Eimers, T., Derriks, M., Voncken, E., Tilborg, L. & Es, W. (2003). Kans van slagen; een verdiepende studie naar het rendement van VSV-trajecten en begeleidingsmodellen (SCO-rapport 665). Amsterdam: SCO-Kohnstamn instituut van de faculteit der maatschappij- en gedragswetenschappen, universiteit van Amsterdam.

Foulon, W. (1996). Is preventie van vroeggeboorte mogelijk ? Tijdschrift voor geneeskunde, 1(9), 581-584.

Fredricks, J.A., Blumenfeld; P.C. & Paris, A.H (2004). School engagement: potential of the concept, state of the evidence. Review of educational Research, 74(1), 59-109

Fremont, W.P. (2003). School of refusal in children and adolescents. American family psysician, 68(8), 1555-1560

Grasselli, A. (1966). A note on the derivation of maximal compatibility classes. Geraadpleegd via https://link.springer.com/article/10.1007/BF02575691

Henkens, B. (2006). Steekspel tussen traditie en vernieuwing: dertig jaar polemiek over de structuur van het secundair onderwijs. Geraadpleegd via http://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/uresolver/32KUL_KATHO/openurl?ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_id=10_1&ctx_tim=2017-12-12T18%3A52%3A22IST&ctx_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&url_ver=Z39.88-2gg ég 004&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com-32LIBIS_ALMA_DS&req_id=&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.genre=dissertation&rft.atitle=&rft.jtitle=&rft.btitle=Steekspel%20tussen%20traditie%20en%20vernieuwing:%20dertig%20jaar%20polemiek%20over%20de%20structuur%20van%20het%20secundair%20onderwijs,%201963-1992&rft.aulast=Henkens&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Henkens,%20Bregt&rft.aucorp=&rft.date=2006&rft.volume=&rft.issue=&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&rft.eisbn=&rft.edition=&rft.pub=K.U.Leuven.%20Faculteit%20Psychologie%20en%20pedagogische%20wetenschappen&rft.place=Leuven&rft.series=&rft.stitle=&rft.bici=&rft_id=info:bibcode/&rft_id=info:hdl/&rft_id=info:lccn/&rft_id=info:oclcnum/&rft_id=info:pmid/&rft_id=info:eric/((addata/eric}}&rft_dat=<32LIBIS_ALMA_DS>71146971160001471</32LIBIS_ALMA_DS>,language=nld,view=VIVES_KATHO&svc_dat=viewit&req.skin=UIlibis&rft.user=libis&test=code:Almaviewit_remote,alma_institution:32KUL_KATHO,alma_base:alma_base,api_base:api_base&is_new_ui=true

Hernett, S. (2007). Does peer group identity influence absenteeism in high school students? The high school journal, 91(2), 35-44

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/contact/steljevraag.aspx

http://www.clbbrugge.be/index.php/contact

https://www.google.be/imghp?hl=nl&tab=wi

Janssens, J. P. (2015). Gespannen jaar, gespannen touwen. Geraadpleegd via https://justitie.belgium.be/sites/default/files/0301_jv_fodjustitie-versionweb_nl_0.pdf

Jaspers, J.P., Schut, H.A., Keijser, A & Gunninck, F.A. (1986). Spijbelen en schoolbeleving in het voortgezet onderwijs. Pedagogische studiën, 63(2), 61-73

Jochems, W., Den Brok, P., Bergen, T., & Van Eijck, M. (2008). Licht op leren. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/229287/1/Proceedings

Kearney, C. (2008). School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. clinical psychology review. 28 (3). 451-471

Matthijs, M. (1997). De zorg voor de jeugd: jeugdzorg in vogelvlucht. Utrecht, Nederland: NIZW.

Nederland (2013). dag tegen pesten [Video]. Geraadpleegd op 12 december 2017, van http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=media&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&fn=search&indx=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&dum=true&vl(freeText0)=Pesten%20op%20school&dstmp=1513105039022

Online: info over het boek. D'aes, M. (2016). Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school. Een 4 lademodel. Brussel, België: Obed.

Pluym, C. (2007). Educatie: pesten op school: dvd [Video]. Geraadpleegd op 12 december 2017, via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=media&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&fn=search&indx=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&dum=true&vl(freeText0)=Pesten%20op%20school&dstmp=1513105039022

Ritzen, H. (1987). Fasen in de menselijke ontwikkeling: ontwikkelingspsychologie voor het MDGO. Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Ritzen, H. (1998). Werken in een lerende schoolorganisatie. Baarn, Nederland: Nelissen. (Geraadplaaged via online bibliotheek Ugent)

Ritzen, H. (2004). Zinvolle leerwegen. Actieonderzoek naar innovatieve leeromgeving voor ROC-leerlingen van kwalificatieniveaus 1 en 2. Soest: Nelissen.

Ritzen, H., & Liere, A. (2010) Twentse monitor schoolverzuim. Hengelo: HES/OCT.

Roelants, D. (1974). Ouderverenigingen in het kader van de demokratisering van het onderwijs en schoolbeleid. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=dissertations&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&vid=VIVES_KATHO&mode=Basic&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&dum=true&vl(freeText0)=schoolbeleid&dstmp=1513101137941

Schmid, P. (2016). On a class of finite capable p-groups. Geraadpleegd via https://link.springer.com/article/10.1007/s00013-016-0872-8

Tinto, V. (2009). How to help stundents stay and succeed, chronicle of higher education. 55 (22). A33-A33

Van der Helm, P., Hanrath, J., & Jonker, E. (2011). Wat werkt in de gesloten jeugdzorg. Amsterdam, Nederland: SWP.

Van der Ploeg, J. D. (2003). Knelpunten in de jeugdzorg: onderbelichte onderwerpen. Amsterdam, Nederland: Lemni.

van Liere, A., Ritzen, H. en Brand-Gruwel, S. (2011). preventie schoolverzuim; onderzoek naar schoolverzuim van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 1-22, Geraadpleegd via http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/3957/1/data_conference_1_papers_579-Preventie_Schoolverzuim_paper_ORD_2011.pdf

Vancaeneghem, J. (2015, 7 mei). Scholen straffen leerlingen verkeerd. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150506_01667941

Vandamme, J., Van Landeghem, G., De Fraine, B., Opdenakker, M. C., & Onghena, P. (2004). Maakt de school het verschil? Effectiviteit van scholen, leraren en klassen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/83951

Vandecandelaere, M., Van den Branden, N., & Vandenbroeck, M. (2016). Flexibele leerwegen in Vlaanderen. Geraadpleegd via https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/554704/1/6407.pdf

Verheyden, L. (2015, 25 augustus). M-decreet: wat is een ‘verslag van het CLB’? Klasse, 1(1). Geraadpleegd via https://www.klasse.be/7269/gewoon-buitengewoon-wie-beslist/
Vlaamse overheid. (2017). Vlaams onderwijs in cijfers: 2016-2017. Geraadpleegd via file:///C:/Users/Lotte/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/VONC_1617_NL_4SECUNDAIR%20(1).pdf

Vlaamse regering. (2017). Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028454&param=informatie&ref=search&AVIDS=1320502

Volledig artikel: Demey, J. (2016, 13 december). Sanctiebeleid op school: kies de juiste maatregel. Klasse, 1(1). Geraadpleegd via https://www.klasse.be/71186/sanctiebeleid-school-4-lademodel/

VRT, N. (2011). pesten op school met dramatische gevolgen [Video]. Geraadpleegd op 12 december 2017, via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=media&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&fn=search&indx=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&dum=true&vl(freeText0)=Pesten%20op%20school&dstmp=1513105039022

www.bing.com

www.google.be

www.limo.libis.be

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.vlaanderen.be

www.yahoo.com


Emma Vandaele

Dijk-Dijk, D. et al. (2012). Houding van huisartsen ten aanzien van preventie van angst en depressie bij ouderen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Vol.90(4), pp.224-232.

Gool CH van, Gommer AM, Poos MJJC. Prevalentie en incidentie naar leeftijd en geslacht. In : Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven : RIVM, 2010.

Gilbody S, Sheldon T, House A. Screening and case-finding instruments for depression: a meta-analysis. CMAJ 2008;178:997-1003.

Prins MA, Verhaak PF, Meer K van der, Penninx BW, Bensing JM. Primary care patients with anxiety and depression: need for care from the patient’s perspective. J Affect Disord 2009;119:163-71.

Hoeymans N, Gommer AM, Poos MMJC. Welke ziekten veroorzaken de grootste ziektelast (in DALY’s)? In : Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2010.

Lebowitz BD, Pearson JL, Schneider LS et al. Diagnosis and treatment of depression in late life. Consensus statement update. JAMA 1997;278:1186-90.

Gool CH van, Gommer AM, Poos MJJC. Prevalentie en incidentie naar leeftijd en geslacht. In : Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven : RIVM, 2010.

de Graaf, R., ten Have, M. & van Dorsselaer, S. (2010). NEMESIS 2: De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. Opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut.
Ustun, T.B. et al. (2004). Global burden of depressive disorders in the year 2000. Br J Psychiatry, 184, pp.386-392.

Gilbody S, Sheldon T, House A. Screening and case-finding instruments for depression: a meta-analysis. CMAJ 2008;178:997-1003.

Prins MA, Verhaak PF, Meer K van der, Penninx BW, Bensing JM. Primary care patients with anxiety and depression: need for care from the patient’s perspective. J Affect Disord 2009;119:163-71.

Hoeymans N, Gommer AM, Poos MMJC. Welke ziekten veroorzaken de grootste ziektelast (in DALY’s)? In : Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2010.

Lebowitz BD, Pearson JL, Schneider LS et al. Diagnosis and treatment of depression in late life. Consensus statement update. JAMA 1997;278:1186-90.

Duin C van. Bevolkingsprognose 2008-2050: naar 17,5 miljoen inwoners. CBS Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. Den Haag: CBS, 2009.

Beekman AT, Penninx BW, Deeg DJ et al. The impact of depression on the well-being, disability and use of services in older adults: a longitudinal perspective. Acta Psychiatr Scand 2002;105:20-7.

Murray CJ, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global Burden of Disease Study. Lancet 1997;349(9064):1498-504.

Wolitzky-Taylor KB, Castriotta N, Lenze EJ, Stanley MA, Craske MG. Anxiety disorders in older adults: a comprehensive review. Depress Anxiety 2010;27:190-211.

Demyttenaere K, Bruffaerts R, Posada-Villa J et al. Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. JAMA 2004;291:2581-90.

Cuijpers P, Van Straten A, Smit F, Mihalopoulos C, Beekman A. Preventing the onset of depressive disorders: a meta-analytic review of psychological interventions. Am J Psychiatry 2008;165:1272-80.

Munoz RF, Cuijpers P, Smit F, Barrera AZ, Leykin Y. Prevention of major depression. Annu Rev Clin Psychol 2010;27:181-212.

Smit F, Elderveen A, Cuijpers P, Deeg D, Beekman A. Opportunities for cost-effective prevention of late-life depression: an epidemiological approach. Arch Gen Psychiatry 2006;63:290-6.

Van Dijk, J. (2008). Pijnmeting: wordt de patiënt er beter van? Intensive care, p.215-220.

Van Dijk, D. (2010). Ulcus cruris venosum in de eerstelijnszorg. WCS-Nieuws, Vol.27(1), p.45-47.

Huijsmans, H., van Dijk, J. (1997). Managementparticipatie van de verpleging in algemene ziekenhuizen. Ziekenhuizen kantelen; blijft de verpleging overeind ? Tijdschrift voor verpleegkundigen, Jrg. 107, p.605-607.

Crone, M.R., Spruijt, R., Dijkstra, N.S., Willemsen, M.C. & Paulussen, T.G.W.M. (2011). Does a smoking prevention program in elementary schools prepare children for secondary school? Preventive Medicine, Vol.52(1), pp. 53-59.

Velderman, M.K., Crone, M.R., Wiefferink, C.H., Reijneveld, S.A. (2010). Identification and management of psychosocial problems among toddlers by preventive child health care professionals. European Journal Of Public Health, Vol.20(3), pp.332-338.

Crone, M.R. et al. (2012). E-learning to train professionals in depression prevention. European Journal Of Public Health, Vol.22 Suppl 2, p. 201.

Vonfaber, M., van Der Weele, G.M., van Der Geest, G., Blom, J.W. & Gussekloo, J. (2013). Perceptions of elderly patients interviewed after screening on depressive feelings. European Geriatric Medicine, Vol.4, pp.S194-S194.

Drewes, Y.M. et al. (2012). GPs' perspectives on preventive care for older people: a focus group study. British Journal Of General Practice, Vol.62(604), z.p.

van Der Weele, G.M. et al. (2011). Yield and costs of direct and stepped screening for depressive symptoms in subjects aged 75 years and over in general practice. International Journal Of Geriatric Psychiatry, Vol.26(3), pp.229-238.

van Empelen, P. (2001). Aids prevention among Dutch drug users : an intervention mapping approach. [theses]. Maastricht: Unigraphic.

van Empelen, P. et al. (2003). Effective methods to change sex-risk among drug users: a review of psychosocial interventions. Social Science & Medicine, Vol.57(9), pp. 1593-1608.

Liourta, E., van Empelen, P. (2008). The importance of self-regulatory and goal-conflicting processes in the avoidance of drunk driving among Greek young drivers. Accident Analysis and Prevention, Vol.40(3), pp.1191-1199.

de Ruijter, W., de Waal, M.W.M., Gussekloo, J., Assendelft, W.J.J., Blom, J.W. (2010). Time trends in preventive drug treatment after myocardial infarction in older patients. British Journal Of General Practice, Vol.60(570), pp.47-49.

Drewes, Y.M. et al. (2012). GPs' perspectives on preventive care for older people: a focus group study. British Journal Of General Practice, Vol.62(604), z.p.

Offringa, M., Assendelft, W.J.J. (Editor), Scholten, R.J.P.M. (Editor) (2008). Inleiding in evidence-based medicine, klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Huijg, J.M. et al. (2015). Factors Influencing the Introduction of Physical Activity Interventions in Primary Health Care: a Qualitative Study. International Journal Of Behavioral Medicine, Vol.22(3), pp. 404-414.

Huijg, J.M. et al. (2013). Physiotherapists' physical activity intervention implementation and associated factors. Psychology & Health, Vol.28 Suppl 1, pp. 106-107.

Huijg, J.M. et al. (2013). Factors influencing the adoption, implementation, and continuation of physical activity interventions in primary health care: a Delphi study. Bmc Family Practice, Vol.14, z.p.

Cuijpers, P., Buijssen, H. (1997). Ik zie het weer zitten: omgaan met depressiviteit. Utrecht: Stichting Teleac/NOT.

Cuijpers, P. (2006). De toekomst komt vanzelf. De beloften van preventieve en vroege psychologische behandelingen. Tijdschrift voor psychotherapie, Jrg. 32 (1), p.7-20.

Cuijpers, P. (1998). Het belang van subklinische depressies. Tijdschrift voor psychiatrie, Jrg. 40 (10), pp.635-640.

Cuijpers, P., Smit, F. (2008). Subklinische depressie: een klinisch relevante conditie? Tijdschrift voor psychiatrie, 50(8), p.519-528.

Schaik, Digna J. F. et al. (2014). Preventing depression in homes for older adults: are effects sustained over 2 years? International Journal of Geriatric Psychiatry, Vol.29(2), pp.191-197.

Smit, F. et al. (2013). Depressiepreventie: stand van zaken, nieuwe richtingen. Utrecht: Trimbos instituut.

Noordenbos, G., Vandereycken, W. (2005). Preventie van eetstoornissen: een gewichtig probleem. Mechelen: Kluwer.

Van den Broucke, S., van Nuffel, R. & De Hert, M. (2008). Geestelijke gezondheid en preventie: bouwstenen voor beleid en praktijk. Mechelen: Kluwer.

Burgt, M., Mechelen-Gevers, E.J. (2007). Preventie en gezondheidsbevordering door paramedici. Bohn Stafleu van Loghum: Houten.

Hoeymans, N. (2012). Sociale media in preventie en zorg: kunnen we nog zonder? Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, Volume 90, p. 131.

Berx, E., Geudens, H., Van Welzenis, I. & Walgrave, L. (1995). Straathoekwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren: een middel tot preventie? Panopticon, Volume 16, p. 190.

Hebberecht, P. (1988). Kritische kanttekeningen bij het Belgisch beleid ter preventie van criminaliteit. Panopticon, Volume 9, p. 449.

Claeys, J. (2014). Obesitas bij kinderen: preventie van obesitas [bachelorproef]. Torhout: VIVES campus Torhout.

Derynck, H. (2010). Gezonde voeding: preventie eetstoornissen [bachelorproef]. Torhout: KATHO. Departement ReNo.

Bruynseraede, S., Mattan, S. & Vandooren, E. (2013). Borstvoeding in beeld: eenduidige aanpak ter preventie van vroegtijdig stoppen met borstvoeding [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO. Departement Gezondheidszorg (HIVV).

Burssens, D., Goris, P., Melis, B. & Vettenburg, N. (2014). Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk. Antwerpen: Garant.

Goris, P., Burssens, D., Melis, B. & Vettenburg, N. (2007). Wenselijke preventie stap voor stap. Antwerpen: Garant.

Burssens, D. (2016). De neveneffecten van preventie. Een volwaardige kosten-baten analyse als antwoord op disproportionele maatregelen. Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), z.p.

Otto, F. (2010). Clinical cancer prevention (Hans-Jörg Senn, Florian Otto (editors)). New York: Springer.

Zachariou, Z. (2014). Prévention des risques psychosociaux : un dispositif innovant en psychiatrie publique. European Psychiatry, Vol.29(8), p. 629.

Kempa, S. (2011). Prävention professionalisieren. Heilberufe, Vol.63(5), pp.55-56.

N.N. (23 Nov. 2017). Buurtpreventie waarschuwt voor inbrakenplaag. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be

N.N. (22 Nov. 2017). Projectdag van politie legt nadruk op preventie. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be

N.N. (16 Nov. 2017). Geens en Jambon willen actieplan 'voor repressie én preventie'. Knack VIP, p. 0. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be

van Empelen, P. (2001). AIDS Prevention Among Dutch Drug Users: An Intervention Mapping Approach. Universiteit Maastricht.

van Everdingen, J.J.E. et al. (2003). Evidence-based richtlijnontwikkeling: Een leidraad voor de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum.

Offringa, M., Assendelft, W.J.J. & Scholten, R.J.P.M. (2008). Inleiding in evidence-based medicine: Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Bohn Stafleu van Loghum.

Borger, H. (2007). Agressie aanpakken in het voortgezet onderwijs: leer omgaan met lastige leerlingen : voor docenten en directie : dvd 2 : preventie. [DVD]. S.L.: HRmedia.

AVRO (2003). Balans in het leven: hoe voorkom je burnout ? [DVD]. Hilversum : AVRO.

BBC (1997). Making it work: coronary prevention. [DVD]. London: BBC.

Mensura. (2017). Stress- & burn-out preventie. Geraadpleegd op 12 december 2017, op https://www.mensura.be/uploads/media/598c197fd911a/infobrochure-stress-a4-20170807-lr-nl-final.pdf

Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de implementatie van een jaarlijkse monitoring van de overheidsuitgaven op het vlak van illegale drugs, tabak, alcohol en psychoactieve medicatie. (31 augustus 2012). Belgisch Staatsblad, z.p.

Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (30 maart 2015). Vlaamse Codex, 30448.

Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling en organisatie van een vijfde preventiestimulerend programma (13 december 2002). Vlaamse Codex, 4534.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk (21 juni 2013). Vlaamse Codex, 48114.

Constructiv. (2017) Dodelijke arbeidsongevallen. Geraadpleegd op 16 december 2017, op http://navb.constructiv.be/~/media/Files/NAVBCNAC/Welzijnsinfo/Statistieken/Arbeidsongevallen/FR/160714__stat%20accidents%20mortels%202001-2015.pdf?la=nl

Zaken die in cursief moeten staan, kan ik in deze lijst onmogelijk aanduiden wegens te veel bronnen. In mijn bronnenlijst in mijn SADAN-opdracht in het Word document staan ze wel in cursief.


Fiona Paglialunga

Agentschap zorg & gezondheid. (2017). Geraadpleegd op 22 oktober 2017, op https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsconferentie2016

Beekman, A., Cuijpers, P.,van Marwijk, H., Smit, F., Schroevers, R., & Hosman, C. (2006). Pre-ventie van psychiatrische stoornissen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 150(8), 419-423.

Beekman, A., Cuijpers, P.,van Marwijk, H., Smit, F., Schroevers, R., & Hosman, C. (2006). Preven-tie van psychiatrische stoornissen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 150(8), 419-423.

Besluit van 7 juli 2017. Besluit van de Vlaamse Regering houdende positionering en aansturing van de Gemeenschappelijke Dienst voor preventie en Bescherming op het Werk bij de diensten van de Vlaamse overheid (GDPB) (11 augustus 2017). Belgisch Staatsblad, 2017020610

Besluit van 9 maart 2017. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het personeelsplan voor 2017 van Brussel Preventie & Veiligheid (19 april 2017). Belgisch Staatsblad, 2017030179

Bing. (2017). Geraadpleegd op 22 oktober 2017, op https://www.bing.com/

Borger, H. (2007). Agressie aanpakken in het voortgezet onderwijs: leer omgaan met lastige leer-lingen : voor docenten en directie. (video). Bemmel: HRmedia.

Bruffaerts, R., Bonnewyn, A., Van Oyen, H., Demarest, S., & Demyttenaere, K. (2005). Het gebruik van psychofarmaca in de Belgische bevolking. Tijdschrift voor Geneeskunde, 61(23), 1676-161684.

Bruffaerts, R., Bonnewyn, A., Van Oyen, H., Demarest, S., & Demyttenaere, K. (2004a). Prevalentie van mentale stoornissen in de Belgische bevolking. Tijdschrift voor Geneeskunde, 60(11), 790-799.

Claeys, J. (2014). Obesitas bij kinderen : preventie van obesitas (eindwerk). Torhout: Vives.

Cools, B. (2003). Kortsluiten om te ontsluiten: Stappen in de ontwikkeling naar een geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Acta Hospitalia, 2, 59-74.

Cools, B. (2003). Values Based Medicine: (meer)waarden in de geestelijke gezondheidszorg. Psyche, 15(3), 7-9.

Cools, B. (2006). De psychotherapeut bestaat niet! Over de impasse en een mogelijke uitweg voor de wettelijke erkenning van een specialisme. Tijdschrift Klinische Psychologie, 35,3,165-179.

Cools, B. (2006). Hoe ver-drijven we de geestelijke gezondheidszorg? Alert, 32 (5), 60-70.

Cools, B. (2010). (G)een toekomst voor de klinisch psycholoog?! Tijdschrift Klinische Psychologie, 41, 1, 9-23.

Cornelisen, E. (2014). Mond-en tandhygiëne bij honden: Aandoeningen, verzorging & preventie (eindwerk). Roeselare: KATHO.

De Clercq, J., & Danckaerts, M. (2005). KOPP-lopers: de zorg voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kin-derpsychologie, 30(3-4), 105-247.

De Clercq, J., & Danckaerts, M. (2005). KOPP-lopers: de zorg voor kinderen van ouders met psy-chiatrische problemen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsy-chologie, 30(3-4), 105-247.

De Coster, F. (19 juli 2017). Opnieuw rijdt auto tramtunnel in. Het Laatste Nieuws, 15.

De Hert, M., Van den Broucke, Stephan, Van Nuffel, R. (2008). Geestelijke gezondheid en preven-tie: bouwstenen voor beleid en praktijk. Mechelen: Kluwer.

Derynck, H. (2010). Gezonde voeding: preventie eetstoornissen (eindwerk). Torhout: KATHO.

Duprez, D. (1995). Preventie van arteriele hypertensie. Tijdschrift voor geneeskunde, 23, 1639-1642.

Flour, M. (2007). Is preventie van een veneus uclus mogelijk ? Tijdschrift voor geneeskunde, 23, 1169-1176.

Geenen, G. (2007). Intergenerationele overdracht van gehechtheid bij Belgische generatiearmen. Doctoraatsproefschrift K.U.Leuven.

Geerts, G., Heestermans, H. (1992) Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal. Uitgave 12. Utrecht : Van Dale Lexicografie

Google. (2017). Geraadpleegd op 22 oktober 2017, op https://www.google.be/

Goudena, P., Groenendaal, J., Rispens, J. (1994). Preventie bij psychosociale problemen bij kin-deren en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Goris, P., Burssens, D., Melis, B., & Vettenburg, N. (2006). Opvoedingsondersteuning. Alert, 32(5), 31-46.

Guo, R. (2018). Cross-Border conflict prevention and management. In Cross-border resource ma-nagement (pp. 337-386) (3de druk). Amsterdam: Elsevier.

Henkey, T. (2018). Prevention Phase. In Urban Emergency Management (pp. 137-152) (1ste druk). Amsterdam: Elsevier.

Hormonentherapie voor en na de menopauze. (1998) (video). Hilversum: VPRO.

Rappaport, J. (2002). In praise of paradox: a social policy of empowerment over prevention. In A quarter century of community psychology (121-145) (1ste druk). New York: Kluwer Acade-mic/Plenum Publishers.

Staes, F. (2010). Preventie van sportletsels. Leuven : ACCO.

Similes. (2017). Draag jij zorg voor iemand die psychisch kwetsbaar is? Geraadpleegd op 9/12/2017 op https://nl.similes.be/

Similes. (2017). Programma voorjaar 2017. Geraadpleegd op 9/12/2017, op http://www.zenneland.be/sites/default/files/folder__similes__grimbergen__voorjaar_2017_0.pdf

Staes, F. (2010). Preventie van sportletsels. Leuven : ACCO.

Synoniemen.net. (2017). Geraadpleegd op 22 oktober 2017, op https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=preventie

Vanhee, L. (2007). Weerbaar en broos: mensen in armoede over ouderschap. Leuven: Doctoraats-proefschrift K.U.Leuven.

Van den Broucke, S. (2005). Evidentie in preventie en gezondheidsbevordering. Alert, 16(5), 69-81.

Van Dale. (2017). Geraadpleegd op 22 oktober 2017, op http://www.vandale.be/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/voorkomen#.WgbptbpFyHk

Van Dale. (2017). Geraadpleegd op 22 oktober 2017, op http://www.vandale.be/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/veiligheidsmaatregel#.Wgbp_bpFyHk

Van Dale. (2017). Geraadpleegd op 22 oktober 2017, op http://www.vandale.be/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/voorzorg#.WgbqO7pFyHk

Van Dale. (2017). Geraadpleegd op 22 oktober 2017, op http://www.vandale.be/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/voorzorgsmaatregel#.WgbqbbpFyHk

Vanachter, O. (2007). Het comité voor preventie en bescherming op het werk. Mechelen : Kluwer.

Van Heeringen, C. (2007). Handboek suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom.

Van Heeringen, C. (2007). Handboek suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom.

Van Heeringen, C. (red.) (2007). Handboek suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom.

Verheyen, E. (2007). Online zelfhulpgroepen voor mensen met een eetstoornis. Psychopraxis, 9(5), 214-218.

Verheyen, E. (2007). Online zelfhulpgroepen voor mensen met een eetstoornis. Psychopraxis, 9(5), 214-218.

Wampers, M., De Hert, M., & Peuskens, J. (2002). De (on)draaglijke lichtheid van preventie van schizofrene psychose. Mechelen: Kluwer.

Wet van 17 mei 2017. Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (14 juni 2007). Belgisch Staatsblad, 2007002093

Wet van 25 februari 2003. Wet houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (14 maart 12003). Belgisch Staatsblad, 2003012102

Wet van 28 februari 2017. Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het wel-zijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (28 april 2014). Belgisch Staatsblad, 2014202136

WHO (1986). Ottowa charter for health promotion. Geneva: World Health Organization.

WHO (2001). Strengthening mental health promotion. Geneva: World Health Organization.

WHO (2001). Strenghtening mental health promotion. Geneva : World Health Organization.

Wikipedia. (2017). Geraadpleegd op 22 oktober 2017, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Preventie

Zorg en gezondheid. (2017). Preventief gezondheidsbeleid. Geraadpleegd op 9/12/2017, op https://www.zorg-en-gezondheid.be/preventief-gezondheidsbeleid


Erato Mathys

Riper, H. (2011). Online preventie en kortdurende behandeling van depressie: haalbaar, schaalbaar en effectief? Bijblijven, Vol.27(8), 24-37. Geraadpleegd via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KULeuven&fromLogin=true

Bohlmeijer E, Hulsbergen M. Voluit leven: mindfulness of de kunst van het aanvaarden, nu als praktisch hulpboek. Amsterdam: Boom, 2009.

Cuijpers P. Het belang van subklinische depressies. Tijdschrift voor Psychiatrie 1998;40:635-40.

Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med 2006;3:e442.

GGZ-Nederland. Zorg werkt! Amersfoort: GGZNederland, 2010.

Meijer SA, Smit F, Schoemaker CG, Cuijpers P. Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen.Bithoven: RIVM, 2006.

Cuijpers P. Het belang van subklinische depressies. Tijdschrift voor Psychiatrie 1998;40:635-40.

Bohlmeijer E, Hulsbergen M. Voluit leven: mindfulness of de kunst van het aanvaarden, nu als praktisch hulpboek. Amsterdam: Boom, 2009.

Hölzel L, Härter M, Reese C, Kriston L. Risk factors for chronic depression: A systematic review. J Affect Disord 2011;129:1-13.

Bijl RV, Ravelli A, Zessen G van. Prevalence of psychiatric disorder in the general population: results of The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1998;33:587-95.

Bastelaar KM van, Pouwer F, Cuijpers P, Riper H, Snoek FJ. Web-based depression treatment for type 1 and type 2 diabetic patients: a randomized, controlled trial. Diabetes Care 2011;34:320-5.

Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med 2006;3:e442.

Beljouw I van, Verhaak PFM, Prins MA, Cuijpers P, Penninx BWJH, Bensing JM. Treatment for common mental disorders: Reasons and determinants. Psychiatric Services 2010;61:250-

Schoemaker C, Ruiter C de. Zakboek psychische stoornissen. Utrecht: de Tijdstroom, 2006.

Ruwaard J, Schrieken B, Schrijver M, Broeksteeg J, Dekker J, Vermeulen H, et al. Standardized web-based cognitive behavioural therapy of mild to moderate depression: a randomized controlled trial with a long-term follow-up. Cogn Behav Ther 2009;38:206-21.

Warmerdam L, Straten A, Twisk J van, Riper H, Cuijpers P. Internet-based treatment for adults with depressive symptoms: randomized controlled trial. J Med Internet Res 2008;10:e44.

Graaf LE de, Gerhards SA, Arntz A, Riper H, Metsemakers JF, Evers SM, et al. One-year follow-up results of unsupported online computerized cognitive behavioural therapy for depression in primary care: A randomized trial. J Behav Ther Exp Psychiatry 2011;42:89-95.

Høifødt RS, Strøm C, Kolstrup N, Eisemann M, Waterloo K. Effectiveness of cognitive behavioural therapy in primary health care: a review. Fam Pract 2011;28:489-504.

Andersson G, Cuijpers P. Internet-based and other computerized psychological treatments for adult depression: a meta-analysis. Cogn Behav Ther 2009;38:196-205.

Woodford J, Farrand P, Bessant M, Williams C. Recruitment into a guided internet based CBT (iCBT) intervention for depression: lesson learnt from the failure of a prevalence recruitment strategy. Contemp Clin Trials 2011;32:641-8. Epub 2011 May 5.

Kolovos, S. et al. (2016). Utility scores for different health states related to depression: individual participant data analysis, Quality of Life Research, Vol.26(7), pp.1649-1658. Geraadpleegd via www. limo.libis.be

van Bastelaar, K. et al. (2011). Web-Based Depression Treatment for Type 1 and Type 2 Diabetic Patients: A randomized, controlled trial. Diabetes Care, Vol.34(2), pp.320-5. Geraadpleegd via www. limo.libis.be

Carlbring, P. et al. (2017). Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. Cognitive Behaviour Therapy, p. 1-18. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Knowles, S. et al. (2014). Qualitative meta-synthesis of user experience of computerised therapy for depression and anxiety. PLoS ONE, Vol.9(1), p.e84323. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Green, C. et al. (2014). Cost-effectiveness of collaborative care for depression in UK primary care: economic evaluation of a randomised controlled trial (CADET), PLoS ONE, Vol.9(8), p.e104225. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Kessler, D. Lloyd, K. Lewis, G. en Gray, D.P. (1998). Cross sectional study of symptom attribution and recognition of depression and anxiety in primary care, British Medical Journal, Vol.318(7181), p.436(1). Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Van Gemert-Pijnen, J. Kelders, S. Bohlmeijer, E. (2014). Understanding the Usage of Content in a Mental Health Intervention for Depression: An Analysis of Log Data, Journal of medical internet research, Vol.16(1), pp.urn:issn:1439-4456. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Kelders, S. Bohlmejer, E. van Gemert-Pijnen, J. (2013). Participants, usage, and use patterns of a web-based intervention for the prevention of depressionwithin a randomized controlled trial, Journal of medical Internet research, Vol.15(8), pp.e172. Geraadpleegd via www.limo.libis.be

Kelders, S. Pots, W. Oskam, M. Bohlmeijer, E. van Gemert-Pijnen, J. (2013). Development of a web-based intervention for the indicated prevention of depression, BMC Medical Informatics and Decision Making, Vol.13, p.26. Geraadpleegd via lwww.limo.libis.be

Noordenbos, G. Vandereycken, W. Preventie van eetstoornissen: een gewichtig probleem. Mechelen : Kluwer, 2005.

Mares, M. Roelofs, P.(2015). Preventie. Boom: Lemma.

Van Kampen, M. (2014). Stress: preventie, reductie en ontspanning. Twaalf methoden. Leuven : Acco.

Forceville, G. (2007). Zelfdoding bij jongeren: preventie in het gezin. Rondom gezin, 28(2007)3, p. 11-26.

Vanlaere, L. (2007). De zin van zomaar zijn: preventie van zelfdoding bij ouderen. Rondom gezin, 28(2007)3, p.2-10.

Flinsenberg, T.W.H. Ruys, J. en Engelberts, A. (2008). Herziene ricktlijn ‘preventie wiegendood’. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 152(2008)24, p. 1370-1975.

Muytjens, K. (2012). Leefwijze ter preventie van borstkanker [bachelorproef]. Geraadpleegd via www.doks.be

Grobet, S. (1988). Vandalisme en preventie [thesis]. Leuven: Katholieke Universiteit Faculteit rechtsgeleerdheid. Afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie.

Kempen, C. (2010). Geïntegreerde rugpreventie in het lager onderwijs. [Bachelorproef]. Geraadpleegd via www.doks.be

Van den Broucke, S. Van Nuffel, R. De Hert, M. (2008). Geestelijke gezondheid en preventie. Mechelen: Wolters Kluwer.

Goris, P. Burssens, D. Melis, B. Vettenburg, N. (2007). Wenselijke preventie stap voor stap. Antwerpen: Garant.

Zeegers, M.P.A. Kellen, E. Buntinx, F. Van den Brandt, P. A. (2005). Verband tussen roken, drink-en eetgewoonten en blaaskanker. Een systematisch literatuuronderzoek. Geraadpleegd via www.lirias.kuleuven.be

Richter, K. Polazarevska, M. Niklewski, G. (11, februari, 2014). Building a public health network for prevention of suicides in Macedonia in accordance to the German model - “Nuernberg Alliance Against Depression”: “Macedonian Alliance Against Depression”- MAAD. EPMA Journal. Geraadpleegd via www.Springerlink.com

Du Toit, G. Sampson, H. Plaut, M. Burks, W. Lack, G. (2017). Food Allergy: Update on Prevention and Tolerance. Journal of allergy and clinical immunology. Geraadpleegd via www.sciencedirect.com

Sidwell, R. et al. (2017). Trauma education and prevention. Surgical clinics of north America, Vol.(9). Geraadpleegd via www.sciencedirect.com

Mrra. (17, december, 2017). Neem jij meerdere selfies per dag? Dan heb je een gedragsstoornis. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be

Bebels, P. (17 december, 2017). Moederhuis wordt gesloopt voor nieuwbouw MCH. Het belang van Limburg. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be

Kinaert, T. (17 december 2017). Deze bestemmingen kampen met een overvloed aan toeristen (en vermijd je dus best volgend jaar). Het laatste nieuws. Geraadpleegd via www.academic.gopress.be

Spek, V. et al. (2007). Internet-based cognitive behaviour therapy for symptoms of depression and anxiety: a meta-analysis, Cambridge university press, volume (37), pp. 3199-328. Geraadpleegd via www.scholar.google.be

Bolier, H. et al. (8, februari,2013). Positive psychology interventions: a meta-analysis of randomized controlled studies, BMC Public Health. Geraadpleegd via www.scholar.google.be

Andersson, G. Cuijpers, P. Carlbring, P. Riper, H. Hedman, E. (1, oktober, 2014). Guided Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: a systematic review and meta-analysis. World psychiatry. Geraadpleegd vie www.scolar.google.be

www.google.be
www.bing.be
www.yahoo.be
www.mentaalvitaal.nl
www.voluitleven.info
www.prenzens.nl
www.beatingtheblues.nl
www.mindyourownlife
www.kleurjekeven.nl


Ellen Parmentier
woorden opzoeken:
www.google.be
www.bing.com
www.yahoo.com

http://www.vandale.be/
https://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/preventie
Garteiser, M.(2016).preventie tegen kanker

Koeck, P.hoe voorkom je een burnout?(video)
https://www.mijnkwartier.be/video/burn-out-preventie-hoe-volgende-burn-out-voorkomen-in-organisatie/
https://bib.kuleuven.be/ub/zoeken/limo

Vandereycken.W., Noordenbos.G. (2002) handboek eetstoornissen de Tijdstroom uitgever, p.325-338 geraadpleegd op 20 november, 2017 via http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES_KATHO&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=preventie&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe
opzoeken auteurs:
http://www.knack.be/nieuws/tag/walter-vandereycken-11820.html
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/greta-noordenbos#tab-1

Attie, I & Brooks-Gunn, J. (1995). The development of eating problems in adolescent girls: a longitudinal study. Developmental psychologie, 25, 70-79.

Austin, S.B. (2000). Prevention research in eating disorders: theory and new directions. Psychological medicine, 30, 1249-1262

Boressen- Gresko, R., & Rosenvinge, J.H. (1998). The Norwegian school-based prevention model-development and evaluation. In W. Vandereycken & G Noordenbos (ed.), the prevention of eating disorders ( pp. 75-98)London: Athlone Press.

Yellowlees, A. ( 1997 ). Working with eating disorders & self-esteem. Dunstable/ Dublin: Folens Publishers.

Thompson, R.A., & Sherman, R.T. (1993). helping athletes with eating disorders. Champaign L: Human Kinetics.

Spanjers, E. (2002). Wetboek voor gastdocenten: handleiding voor het geven van gastlessen over eetstoornissen. Zutphen: ZieZo

Attie, I.(1989)The development of eating problems in adolescent girls: a longitudinal study
Developmental Psychology. p.70
geraadpleegd via: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?query=any,contains,The%20development%20of%20eating%20problems%20in%20adolescent%20girls:%20a%20longitudinal%20study&qb=1513622732.81455&institution=KUL&vid=KULeuven&indx=1&bulkSize=10&lang=eng&tab=all_content_tab&search_scope=ALL_CONTENT

Austin, S. (2000). //
Prevention research in eating disorders: theory and new directions//Psychological Medicine pp.1249-1262
Geraadpleegd via:http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=KULeuven&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Prevention+research+in+eating+disorders%3A+theory+and+new+directions.&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KUL%29%2C%28scope%3A%28lirias%29+OR+scope%3A%28LIRIAS%29%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%28ODIS%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe

vanderlinden, J. (2009). //
Be kind to your eating disorder patients: The impact of positive and negative feedback on the explicit and implicit self-esteem of female patients with eating disorders//
Geraadpleegd via: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=KULeuven&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Working+with+eating+disorders+%26+self-esteem&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KUL%29%2C%28scope%3A%28lirias%29+OR+scope%3A%28LIRIAS%29%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%28ODIS%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe

Thompson, R. (1993). Helping Athletes with Eating DisordersMedicine & Science in Sports & Exercise, p.978

http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=KULeuven&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=helping+athletes+with+eating+disorders.&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KUL%29%2C%28scope%3A%28lirias%29+OR+scope%3A%28LIRIAS%29%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%28ODIS%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe

Munnikhof, S. (2000). Eetstoornissen… een probleem in de Nederlandse (top)sport?
Geraadpleegd op: https://www.kenniscentrumsport.nl/publicatie/?eetstoornissen-een-probleem-in-de-nederlandse-topsport&kb_id=1612

Noordenbos, G.(2015).how to Block the ways to eating disorders. Eating disorders.Pp.1-7.
Geraadpleegd via: Limo.be

Vandereycken. W.(2011).can eating disorders become ‘contagious’ in Group therapy and specialized inpatient care? European eating disorders review. Pp.289-295
Geraadpleegd via: Limo

Lafeber, Chr.(1971).anorexia Nervosa. Leiden:Stafleu.

Langedijk, P.(1989).faalangst: van een gebrek aan zelfvertrouwen en verlegenheid naar een positief zelfbeeld. Deventer:Ankh-Hermes.

Haberlin, P.(1937). Minderwaardigheidsgevoelens: hun wezen, ontstaan, voorkoming en genezing. Santpoort: Mees.

Alcoc, J., Legrand., Edmund, K. (2014). Evolution, medicine, and public health. Pp 149.

Thomaes, S. (2013). Hoe negatief Is het zelfbeeld van onze kinderen eigelijk? Pp.59-60.

Van Der Deen, F. S., Schwinghammer, Saskia A., T Verkooijen Kirsten. (2011). De invloed van geïdealiseerde mediabeelden op het zelfbeeld van jonge meisjes. Pp.90-106.

Luteijn, S. (1992). Zelfbeeld, ideaalbeeld en reclame.

Fonteyne, K. (2006). Televisie en zelfbeeld: een onderzoek naar het verband van televisie en zelfbeeld van lagere schoolkinderen.

Lauwers, E. (1995). Seksualiteitsbeleving bij patiënten met een eetstoornis.

Peeters, L. (2017,27 nov). Storytime: mijn gevecht met een eetstoornis en depressie.(video)
https://www.youtube.com/watch?v=buzInnrJ3fs

RTVA lokale omroep Amstelveen. (2015, 10jun). Slecht zelfbeeld door sociale media. Geloof jij het selfie? (video)
https://www.youtube.com/watch?v=w7zq_wDFFuk

http://www.psychologenpraktijkkompas.be/

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1033724
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1033724


Melanie Thierie

(07 maart 2016). Hulpverlening. Geraadpleegd op 6 december 2017, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Hulpverlener

(14 september 2017). Preventie. Geraadpleegd op 6 december 2017, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Preventie

(2007). Hulpverlening niet berekend op alcoholverslaafde jongeren. Nederland, Hilversum: Nederland

(2012). Hoe vatbaar zijn kinderen voor reclame?. Ook getest op mensen. Brussel: VRT.

(2013). Media plan. Vaktijdschrift over reclame en marketing. Brussels: Dupedi.

(25 oktober 2017). Reclame. Geraadpleegd op 6 december 2017, op https://nl.wikipedia.org/wiki/Reclame

Arbeidsongevallencijfers 2015 jobstudent-uitzendkrachten. Preventie-interventie. Geraadpleegd op: 18 december 2017, op http://www.p-i.be/nl/statistieken/jobstudenten/2015/.

Beck AT, Rush AJ, Shaw BF, Emery G. Cognitive therapy of depression. New York: The Guilford Press, 1979.

Beck AT. Depression: Causes and treatment. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1967.

Borger H. (Prod.). (2007). Agressie aanpakken in het voortgezet onderwijs: leer omgaan met lastige leerlingen: voor docenten en directie. HRmedia.

Burssens, D., Goris, P., Melis, B., Vettenburg, N. (2014). Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk. Antwerpen, Garant.

Caspi A, Sugden K, Moffitt TE et al. Influence of life stress on depression: moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science 2003;301:386-9. doi: 10.1126/science.1083968.
Casselman, J. (2002). Hulpverlening onder druk: gerechtscliënten in de geestelijke gezondheidszorg. Mechelen: Kluwer.

Chaplin TM, Gillham JE, Reivich K et al. Depression prevention for early adolescent girls: a pilot study of all girls versus co-ed groups. J Early Adoles 2006;26:110-6. doi: 10.1177/ 0272431605282655.

Claeys, J. (2014). Obesitas bij kinderen: preventie van obesitas. Torhout. VIVES campus Torhout.

Damen, H., Veerman, JW., Vermulst, A., Nieuwhoff, R., De Meyer, R. & Scholte, R. (2017) Empowerment van ouders als opvoeder: constructvaliditeit en betrouwbaarheid van een Nederlandse empowermentvragenlijst (EMPO)1. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, (56), 28-48. Geraadpleegd via: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do

De Leeuw, R., Engels, R., & Scholte, R. (2009). Jong geleerd, oud gedaan? Roken van ouders en gespeeld rookgedrag van jonge kinderen. Tijdschrift voor orthopedagogiek, (48), 533-543. Geraadpleegd via: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do

De opwarming van de aarde. Klimaat. Geraadpleegd op: 14 december 2017, op http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/oorzaken/een-geleidelijke-opwarming

De schepper, L. (2005). Psychosociale hulpverlening vanuit het systeemdenken. Kortrijk, Ipsoc.

Fauconnier, G., Van der Meiden, A., (1993). Reclame: een andere kijk op een merkwaardig maatschappelijk fenomeen. Bussum: Coutinho.

Feiten & Cijfers. Geestelijke gezondheid Vlaanderen. Geraadpleegd op: 13 december 2017, op http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers

Frans, E., De Wilde, K., Janssens, K., Van Berlo, W., Storms, O. (2017). Buiten de lijnen. Sensoa vlaggenstysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften. Garant.

Gillham JE, Brunwasser SM, Freres DR. Handbook of depression in children and adolescents. New York: The Guilford Press, 2008

Gillham JE, Reivich KJ. Cultivating optimism in childhood and adolescence. Ann Am Acad Polit Soc Science 2004;591:146-63. doi: 10.1177/0002716203260095.

Goris, P., Burssens, D., Vettenburg, N. (2008). Preventie. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk. (19), 3-41.

Halfens, R. (1994). Preventie van decubitus. Tijdschrift voor verpleegkundige, (8), 255-258. Geraadpleegd via: http://limo.libis.be/primolibrary/libweb/action/search.do

http://batpb2-thierie-melanie-iv-voorstellingtekst.strikingly.com/

http://www.vzwzijn.be/waar-kan-je-terecht/hulpverlening

https://nl.wikipedia.org/wiki/Preventie

https://www.scholieren.com/werkstuk/18704

Jaspers, N., Cuijpers, P. (2006). Preventie. Utrecht. De Tijdstroom.

Jaycox LH, Reivich KJ, Gilliham J, Seligman MEP. (1994). Prevention of depressive symptoms in school children. Behav Res Ther 19944;32:801-16. Doi: 10.1016/0005-7967(94)90160-0.

Kalsbeek, Ella. (2012). Preventie. Geraadpleegd op datum 06 december 2017, op http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do

Kazdin AE. Understanding how and why psychotherapy leads to change. Psychother Res 2009; 19:418-28. Doi: 10.1080/10503300802448899.

Lewinsohn PM, Rohde P, Seeley JR. Major depressive disorder in older adolescents: Prevalence, risk factors, and clinical implications. CLin Psych Rev 1998;18:76594. Doi: 10.1016/S0272-7358(98)000010-5

Murray CJL, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by cause 1990–2020: Global burden of disease study. Lancet 1997;349:1498-1504. doi: 10.1016/S01406736(96)07492-2.

Nijhof, K. & Engels, R. (2015). Meisjes in zorg: Signalering, preventie en behandeling. Amsterdam. SWP.

Nijhof, K., Scholte, R., Van Dam, C., Engels, R. & Veerman, J. (2012). Seksueel gedrag van meisjes binnen de gesloten jeugdzorg: Doelgroep kenmerken en functioneren na behandeling. Tijdschrift voor orthopedagogiek, (51), 506-516. Geraadpleegd via: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do

Nolen-Hoeksema S, Girugus JS. The emergence of gender differences in depression during adolescence. Psycho Bull 1994;115: 424-43. Doi: 10.1037/0033-2909.115.3.424.

Schellekens, A., Scholte, R., Engels, R. & Verkes, RJ. (2013). Dopamine en overmatig alcoholgebruik: genen in interactie met hun omgeving. Tijdschrift voor psychiatrie, (2013), 853-859. Geraadpleegd via: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do

Sentse, M., Scholte, R. & Salmivalli, C. (2008). Persoon-groepsdissimilariteit in de betrokkenheid bij pesten en de relatie met sociale status. Onderwijskunde en opvoedkunde, (85), 125-140. Geraadpleegd via: http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do

Steyaert, J., Vancoppenolle, V., Vlaeminck, H. (2008) Hulpverlening en nieuwe media. Alert: voor sociaal werk en politiek, (34), 12-66. Geraadpleegd via: http://limo.libis.be/primolibrary/libweb/action/search.do

TakYR, Zundert RMP van, Kuijpers RCWM et al. (2012). A randomized controlled trialtesting the effectiveness of a universal school-based depression prevention program ‘Op Volle Kracht’ in the Netherlands. BMC Public Health 2012;12:21-29. doi: 10.1186/1471-2458-12-21.

Timbremont B, Braet C. Children’s Depression Inventory: Handleiding Nederlandse versie. Lisse: Swets Test Publishers, 2002.

Van Der Vlies, B., Grobler, H., Denton, R. (2015). Adolessente se ervaring binne’n lesbies ouerhuis: ’n pastorale-gestaltteoretiese hulpverlening. Geraadpleegd op 06 december 2017, op http://limo.libis.be/primolibrary/libweb/action/search.do

Van Dreven, F. (2005). Reclame mag niet misleiden. Reclame code vernieuwd. Voedingsmiddelentechnologie, (38), 22-23. Geraadpleegd via: http://limo.libis.be/primolibrary/libweb/action/search.do

Van Peer, C. (2007). Echtscheiding en hulpverlening. Tijdschrift voor welzijnswerk, (31), 3-104.

Van Regenmortel, T. (2005). Empowerment en maatzorg: een krachtgerichte psychologische kijk op armoede en hulpverlening. SWP.

Vancollie, J., Vanoverberghe, F., Van Praet, L. (2016). De macht van de reclame, de lach van de consument. Leuven, Alumni Letteren.

Vanrobaeys, Lieselot. (2002). Trends in de reclame: erotiek in de reclame, humor in de reclame en vergelijkende reclame. Kortrijk, Ipsoc.

Vartolomei, L. (2013). Traversées de la parole dans Panneaux-Réclame de Michèle Lalonde. Routledge, op http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do


Siel Windels

(maart 2002). “Kwetsbaarheid in voorlichtingscampagnesjournaalberichtvoorlichting”. Huisarts en Wetenschap, 45, 689-689. Doi 10.1007/BF03083077

(23 oktober 2006). “De Afdeling van de Gezondheid van Cleveland lanceert HIV preventiecampagne die gericht is op zwarten”. News. Geraadpleegd via https://www.news-medical.net/news/2006/10/23/20/Dutch.aspx

(7 oktober 2013). “Gents centrum geeft drugsvoorlichting aan kleuters”. Knack. Geraadpleegd via http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/gents-centrum-geeft-drugsvoorlichting-aan-kleuters/article-normal-110643.html

Ameryckx, C., Willemarck, E. & Vandenbroeck, V. (2015-2016). Lawaai-geïnduceerd gehoorverlies bij lagere schoolkinderen eindwerk. Brugge: Vives.

Anderson, P., & Baumberg, B. (2006). Alcohol in Europe. London: Institute of Alcohol Studies.

Annejet, R., (2008). Als een feniks uit de as: herstellen en voorkomen van burn-out. Een oefenboek. Zeist: Christofoor.

Bongers, K. & van Koppen, A. (2011). Intergrative Medicine. Amsterdam: Singel Uitgeverijen

Bonneux, L. (2011). En ze leefden nog lang en gezond. Hoe gezondheid een industrie werd. Tielt: Lannoo.

Brug, J., (2007). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Oostersingel: Van Gorcum.

Brug, J., & Van Lenthe, F. (Red.) (2005) Environmental determinants and interventions for physical activity, nutrition and smoking: A review. Zoetermeer: Speed-Print b.v.

Buffels, J.M. (2005). Hoe goed geven huisartsen rookstopadvies?. Stoppen met roken. (losbladig werk)

Buijs, G., & Savelkoul, M. (2009). Wat zijn de effecten? In Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal

Callinan, J. E., Clarke, A., Doherty, K., & Kelleher, C. (2009). Smoking bans for reducing smoking prevalence and tobacco consumption (Protocol). The Cochrane Library, Issue 1.

Crone, M, R., Reijneveld, S. A., Willemsen, M. C., Van Leerdam, F. J. M., Spruijt, R. D., & Hira Sing, R. A. (2003). Prevention of smoking in adolescents with lower education: a school based intervention study. Journal of Epidemiology and Community Health, 57, 675-680.

De Leeuw, R. N. H., Scholte, R. H. J., Sargent, J. D., & Engels, R. C. M. E. (2010). Person-environment interactions and smoking development in adolescence: Which Big Five personality characteristics make adolescents more vulnerable for the influence of parents and peers? Journal of Family Psychology. (Accepted for publication).

Delhaye, E. (2006). Boetes voor snelheidsovertredingen: moeten ze hoger zijn voor recidivisten?. In Jaarboek 2006 Verkeersveiligheid (pp. 111-114). Mechelen: Kluwen.

dr. R. (Roel) Jonkers (2017). Geraadpleegd op 19 december 2017, op https://www.rug.nl/staff/r.jonkers/

Dewael, E. (2006). Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden? bachelorproef. Hasselt: xios Hogeschool Limburg Departement Sociaal-Agogisch werk.

Dewilde, D., Smits, P., Van Parijs, J. (1999). De patiënt vraagt… en de huisarts twijfelt even: vragen over anticonceptie. (losbladig werk). Antwerpen: WUVH.

De Vries, H., Backbier, E., Dijkstra, M., Breukelen, G. van, Parcel, G., & Kok, G. (1994). A Dutch social influence smoking prevention approach for vocational school students. Health Education Research, 9, 365- 374.

Eysink, P. (2008). Roken. In Spelen met gezondheid: Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd.

Gosselt, J. F. (2006). Drank kopen kent geen leeftijd. Alcoholverkoop aan jongeren onder de wettelijk toegestane leeftijdsgrens. Utrecht: stap.

Kleinjan, M. & Engels, R. (2010). Universele preventie van middelengebruik onder jongeren. Kind en adolescent, 31(4), 221-253

Kleinjan, M., Engels, R. (2014). Substance use: determinants and opportunities for prevention in the family and school context, New directions for youth development. (pp. 15-32)

Koolhaas, C., & Willemsen, M. C. (2005). Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken: veranderingen tussen 1998 en 2005. Den Haag: stivoro.

Koning, I. M., Vollebergh, W. A. M., Smit, F., Verdurmen, J. E. E., Van den Eijnden, R. J. J. M., Ter Bogt, T. F.

Lammers, M., deKok, F. (2017). Don’t burn out!. TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 25(10), 494-494

Levy, D. T., & Friend, K. B. (2003). The effects of clean indoor air laws: what do we know and what do we need to know? Health Education Research, 18 (5), 592-609.

Malmberg, M., Kleinjan, M., Overbeek, G., Vermulst, Ad., Monschouwer, K., Lammers, J., Vollebergh, W.A.M., Engels, R. (2014). Effectiveness of the ‘ H ealthy S chool and D rugs’ prevention programme on adolescents' substance use: a randomized clustered trial, Addiction. (pp. 1031-1040)

Michel, C. (2005). Respect voor ouderen… ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg bachelorproef. Hasselt: Departement Sociaal-Agogisch werk.

M., Stattin, H., & Engels, R. C. M. E. (2009). Preventing heavy alcohol use in adolescents (pas): Cluster randomized trial of a parent and student intervention offered seperately and simultaeously. Addiction, 104, 1669-1678.

Nijhof, K., Engels, R., (2015). Meisjes in zorg: Signalering, preventie en behandeling. Amsterdam: SWP.

Pim Cuijpers (2017). Geraadpleegd op 19 december 2017, op https://research.vu.nl/en/persons/pim-cuijpers

Rigter, H. (2007). Cannabis. Preventie en behandeling bij jongeren. Utrecht: Trimbos-instituut.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren: feiten en cijfers (2017). Geraadpleegd op 11 december 2017, op https://www.sensoa.be/printpdf/406

Stenisen, B.B., Reners, R.J., Meinetten, J., Bruin, H. (2013). Interactive media voor gedragsverandering, Tijdschrift voor gezondsheidswetenschappen, 91(1), 18-21

Van der Ploeg, J., (2013). Stress bij kinderen. Springer.

Van Ernst, A., Stevens, I., Wiebing, M. (2007). Stoppen met roken, Psychopraxis, 9(5), 209-213

Van Laar, M., Cruts, A., Verdurmen, J., Ooyen-Houben, M., & Meijer, R. (2008). Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2007. Utrecht: Trimbos-instituut.

Verspeit, S. (2012). Agressie op school. Problematiek en reactiestrategieën bachelorproef. Hasselt: Departement Sociaal-Agogisch werk.

Wie rookt? (2015). Geraadpleegd op 11 december 2017, op http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/professionals/feiten-over-roken/wie-rookt/

Willemsen, M. C. (2005). Effectiviteit van overheidsmaatregelen en voorlichtingscampagnes. In K.
Knol, C. Hilvering, D. J. T Wagener, & M. C. Willemsen, Tabaksgebruik. Gevolgen en bestrijding.

Zeijl, E., Van Dorsselaer, S., Vollebergh, W., & Ter Bogt, T. (2008). Clustering van leefstijl en problemen. In Spelen met gezondheid: Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd. Bilthoven: rivm Rapport 270232001.