Organisaties

Lisa Calmeyn

lijst organisaties:

1. 1813 zelfmoordlijn
2. centrum ter preventie van zelfdoding (hangt samen met 1813)
3. Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (hangt samen met 1813)
4. Werkgroep verder (hangt samen met 1813)
5. Advies SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners (hangt samen met 1813)

contactgegevens:
1. tel: 1813
www.zelfmoord1813.be

2. CPZ
Centrum ter Preventie van Zelfdoding
02 / 649 62 05
eb.gnidodflezeitneverp|zpc#eb.gnidodflezeitneverp|zpc

3. Vlesp
De Pintelaan 185 – 1K12F
9000 Gent
Tel: +32 (0)9 332.07.75
eb.pselv|ofni#eb.pselv|ofni

4. Werkgroep verder
Beertsestraat 21
1500 Halle
T: +32 (0)2 361 21 28
F: +32 (0)2 361 77 17
eb.redrevpeorgkrew|ofni#eb.redrevpeorgkrew|ofni

5. aspha
024/ 24 30 00
eb.ahpsa|ofni#eb.ahpsa|ofni

lijst doelgroep:

1. Iedereen met suïcidale gedachten.
2. Iedereen met suïcidale gedachten.
3. Iedereen met suïcidale gedachten.
4. Iedereen die te maken heeft gehad met een overlijden in de familie.
5. Iedereen die advies wil geven of mensen wil begeleiden met suïcidale gedachten.

Lijst algemene werking:

1. Helpt mensen met zelfmoordneigingen. Zowel via telefoon, mail of chat.
2. Helpt mensen met zelfmoordneigingen en verwijst zo ook door naar 1813.
3. Helpt mensen met zelfmoordneigingen en verwijst zo ook door naar 1813.
4. Helpt nabestaanden om het verlies van een dierbare te verwerken en hen op een eerbare wijze te herinneren.
5. Mensen kunnen hier kijken en mensen dan advies geven welke stappen ze zouden moeten nemen wanneer ze hun suïcidaal voelen.


Lotte Maeyaert

Lijst organisaties:
Ministerie werk, onderwijs en vorming
Vo-school

Lijst contactgegevens:
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/contact/steljevraag.aspx

Lijst doelgroep:
cursisten,
Europese school,
Leerlingen,
Ouders,
Studenten/ jongeren tussen de 12 en 18 jaar,
Universiteit,
Vlaamse overheid

Lijst Algemene werking:
Te vergelijken met de werking van het secundair onderwijs in België.
Wetgevingen en beleidshervormingen met betrekking tot onderwijs in Vlaanderen.


Emma Vandaele

Lijst organisaties:

1. Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
2. Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
3. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
4. Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Lijst contactgegevens:

1.
Postbus 3231
3502GE Utrecht
tel: (030) 2823500
fax: (030) 2823501
gro.ghn|ofni#gro.ghn|ofni

2.
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel: 030 - 27 29 700
ln.levin|eitpecer#ln.levin|eitpecer

3.
Koning Albert II-laan 35 bus 33
Ellipsgebouw
1030 Brussel
België
eb.diehdnozeg-ne-groz|ofni#eb.diehdnozeg-ne-groz|ofni

4.
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
telefoon 020 555 5911
fax 020 555 5277
www.ggd.amsterdam.nl

Lijst doelgroep:

1. Huisartsen
2. Onderzoekers
3. Iedereen van jong tot oud
4. Iedereen van jong tot oud

Lijst algemene werking:

1. Heeft als doel een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts te bevorderen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep.

2. Beheert een groot aantal panels en databanken, die ingezet worden voor het beantwoorden van verschillende onderzoeksvragen. Het gaat om panels van patiënten of consumenten en verpleegkundigen en om databases waarin gegevens worden verzameld over het aanbod en de praktijk van de zorg bij onder meer huisartsen, paramedici en eerstelijns-psychologen. Deze databases geven bijvoorbeeld inzicht in de manier waarop artsen communiceren met hun patiënten, welke behandelingen worden ingezet bij welke klachten, maar ook antwoord op de vraag hoeveel mensen met griepklachten bij de huisarts komen.

3. - Zorgen voor kwaliteitsvol zorgaanbod in de thuiszorg, de ouderenzorg, de ziekenhuizen, de revalidatie, de geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg.
- Erkennen en financieren voorzieningen en individuele zorgverstrekkers.
- Vlamingen helpen om gezond te leven (gezonde voeding, beweging, mentale weerbaarheid, drinkbaar water, mensen van een verslaving af helpen…)
- Mensen helpen om hun zorg betaalbaar te houden.

4. Wettelijke taken van de GGD: jeugdgezondheidszorg (inclusief logopedie en het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma), medische milieukunde, technische hygiënezorg, bevolkingsonderzoeken, epidemiologie, gezondheidsvoorlichting, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR).


Erato Mathys

Lijst organisaties
1. e-mental health
2. GGz Breburggroep
3. Interapy
4. Intomart GFK
5. Julius Centrum

Lijst contactgegevens
1. eb.ml|vo.tcejorp#eb.ml|vo.tcejorp of Brabantdam 109, 9000 Gent
Tine De Vos, de psychologe van LM Oost-Vlaanderen via eb.ml|vo.goolohcysp#eb.ml|vo.goolohcysp of 09 223 19
76.

2. Tel: 088 - 016 16 16
Fax: 088 - 016 11 99
ln.gruberbzgg|ofni#ln.gruberbzgg|ofni
www.ggzbreburg.nl
Bezoekadres:
Lage Witsiebaan 4
5042 DA Tilburg
Postadres:
Postbus 770
5000 AT Tilburg

3. E-mail: ln.yparetni|ofni#ln.yparetni|ofni
Telefoon: 088 - 11 55 811
Adres:
Kabelweg 21
1014 BA Amsterdam

4. +31 (0) 88 435 1000
Je kan hen ook bereiken via mail, maar dit kan enkel a.d.h.v. hun site http://www.gfk.com/nl/over-gfk/gfk-in-nederland/
5. Tel. 088 75 681 81
Fax. 088 7 5680 99
Bezoekadres: Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Postadres: Huispost nr. STR 6.131
P.O. Box 85500
3508 GA Utrecht
Via de site www.juliuscentrum.nl kan je hen ook mailen.
Lijst algemene werking
1.
• Filmpjes bekijken van personen met dezelfde klachten
• Oefeningen uitvoeren die tot klachtenvermindering kunnen leiden
• Informatie lezen om je kennis te verbeteren
• Een mobiel dagboek bijhouden om je acties en vorderingen op te volgen
• Contact opnemen met de psychologe van LM Oost-Vlaanderen via een beveiligd berichtenverkeer

2. De zorg kan bestaan uit behandeling thuis of op een van onze locaties, uit een deeltijdbehandeling of een opname. Ook woonondersteunende zorg is mogelijk. Voor crisisinterventies is 24 uur per dag een crisisteam beschikbaar.
Ook staan ze in voor deskundigheidsbevordering en consultaties aan partners in de zorg, onder wie huisartsen en medewerkers van welzijn- en zorginstellingen.
3. Interapy zorgt voor online behandelingen die gebaseerd zijn op cognitieve gedragstherapie. Na het gehele aanmeldingsproces krijg je een eigen psycholoog toegewezen op basis van jouw klachten. Daar heb je dan online contact mee en je zal dan ook een gestructureerd traject doorlopen.
4. In het GfK Panel geeft u een aantal keren per maand uw mening in een online enquête, hiermee spaart u punten. De onderwerpen variëren per enquête en sluiten goed aan op uw belevingswereld. De ene keer vragen wij naar uw klusgedrag of uw vakantieplannen, de andere keer welke hobby's u heeft of welke televisieprogramma's u kijkt.
5. doel: kennis verkrijgen en verspreiden op het gebied van Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde. Onze drijfveren zijn de relevantie en de toepassing voor de patiënt en de samenleving.
Ze richten hen op drie pijlers:

• Onderzoek
Multidisciplinaire samenwerking bij onderzoek naar Cardiovasculaire Epidemiologie, Infectieziekten, Kanker en Methodologie van klinisch onderzoek.

• Onderwijs
Een breed scala van onderwijsprogramma’s voor (bio)medische studenten, onderzoekers, clinici en andere professionals in de gezondheidszorg

• Academische eerstelijns gezondheidszorg
Patiëntenzorg in de Leidsche Rijn Gezondheidscentra in Utrecht.

Lijst doelgroepen
1. e-Mental-Health richt zich naar mensen met lichte mentale klachten. Het is zowel voor leden als niet-leden van LM Oost-Vlaanderen. Er zijn geen voorwaarden om al dan niet deel te nemen.
2. Mensen met een psychiatrisch probleem. Maar ook huisartsen en medewerkers van welzijn- en zorginstellingen.
3. Interapy is voor alle mensen die bepaalde psychische klachten hebben en er iets aan willen doen.
4. Iedereen van 13 jaar of ouder die in Nederland woont, kan (panel)lid worden van het GfK Panel. Ook moet deze beschikken over internetgebruik en een geldig e-mailadres.
5. Voor onderzoekers, studenten, mensen binnen de gezondheidssector.


Melanie Thierie

Center for Epidemiological studies depression scale
Facultaire ethische commisie gedragswetenschappelijk onderzoek van de radboud universiteit

1. Geen gegevens gevondenµ
2. Nijmegen


Ellen Parmentier
lijst organisaties
psychologenpraktijk ' de kompass'
De Korbeel
eetstoornis kliniek Novarum
UZ Gent
Centrum voor eetstoornissen
Psychiatrisch centrum KU Leuven
Eetstoorniskliniek Antwerpen
Human Concern: eetstoorniskliniek

Artsen
Vroegere slachtoffers

lijst contactgegevens
het kompass
Gulkerveldstraat 11
3540 Herk-de-stad
mail: moc.liamg|sapmokkjitkarpnegolohcysp#moc.liamg|sapmokkjitkarpnegolohcysp

de korbeel
eb.leebroked|ofni#eb.leebroked|ofni
Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk

kliniek Novarum
Jacob Obrechtstraat 92, 1071 KR Amsterdam, Nederland

Psychiatrisch centrum KU Leuven
Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg

Human Concern: eetstoorniskliniek

Amsterdam: T 020 – 610 6224
Bilthoven: T 030 - 71 1 6125
Zwolle: T 038 – 711 4018
Den Haag: T 070- 450 04 94
Tilburg: T 013-2053005

lijst algemene werking
Het Kompass
werkt met 2 psychologen en werkt hoe de situatie ligt. ofwel individueel, met het gezin of in groepsverband.

De korbeel
werkt van 0-18 jaar en in schoolverband.

Kliniek Novarum
Novarum biedt verschillende behandelingen voor mensen met een eetstoornis in hun kliniek. Afhankelijk van het type eetstoornis en ernst van de eetstoornis bieden wij behandeling van één of een paar uur per week, tot een deeltijdbehandeling van twee dagen per week of een klinische opname.

KU Leuven:

In het UPC KU Leuven vind je kwaliteitsvolle zorg voor emotionele, psychische of psychiatrische problemen.

Human Concern - Centrum voor eetstoornissen, behandelt álle varianten van een eetstoornis

Er worden rond dit onderwerp ook lezingen gegeven, en er zijn al verscheide campagnes opgericht wat betreft lezingen over eetstoornissen.
Slachtoffers zijn soms te gast als spreker om te komen getuigen op school


Fiona Paglialunga

Lijst met organisaties :

 1. Centra voor Leerlingenbegeleiding
 2. Similes
 3. Tele-Onthaal
 4. Vereniging Alcohol- en andere Drugproblemen
 5. Vereniging Anorexia Nervosa

Lijst met contactgegevens:

 • Telefoon : 051 22 64 54

Online : http://www.clbkortrijk.be
http://www.clbchat.be
E-mail : eb.o-g|kjirtrok.blc#eb.o-g|kjirtrok.blc

 • Telefoon : 050 60 63 78

Online : http://www.similes.be
http://www.zelfhulp.be
E-mail : eb.jbzg.vlo|eis#eb.jbzg.vlo|eis

 • Telefoon : 106

Online : http://www.tele-onthaal.be
http://www.facebook.com/TeleOnthaal
E-mail : eb.laahtno-elet|nerednaalv-tsew#eb.laahtno-elet|nerednaalv-tsew

 • Telefoon : 02 423 03 33

Online : http://www.vad.be
E-mail : eb.dav|dav#eb.dav|dav

 • Telefoon : 016 89 89 89

Online : http://www.anbn.be
E-mail : eb.nbna|ofni#eb.nbna|ofni

Lijst met algemene werking :

 • Bij het CLB kan je terecht als leerling, ouder, leraar en directie. Je kan er info, ondersteuning en begeleiding krijgen.
 • Deze organisatie is een vereniging voor gezinsleden en nabij betrokke-nen van personen met psychiatrische problemen. Ze informeren, bieden telefonisch onthaal en psychosociaal advies met gerichte doorverwijzing en juridisch advies.
 • Tele-Onthaal biedt hulp bij zowel gro-te als kleine problemen. Dit mag dan ook over vanalles gaan. Je kan ze ook bereiken via chat tijdens bepaal-de uren en dit is allemaal volledig anoniem. Ze zijn 24/24 telefonisch bereikbaar.
 • Ze werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en gokken.
 • Dit is een vrijwilligersvereniging voor hulp en ondersteuning van personen met eetstoornissen en hun omgeving. Ze verstrekken van informatie en sensibilisatie. Ze organiseren infomomenten en praatavonden.

Lijst doelgroepen :

 • Leerlingen van het kleuteronderwijs tot einde van het secundair onderwijs. Ook ouders, leerkrachtenen directie zijn er welkom.
 • Familieleden, gezinsleden en vrienden van personen opgenomen in het Psychiatrisch Ziekenhuis OLV te Brugge. Hulpzoekenden uit de regio Brugge zijn ook welkom.
 • Voor iedereen die een helpend gesprek wilt.
 • De VAD is er voor iedereen. Van de pers tot de algemene bevolking.
 • Eetstoornispatiënten en hun omgeving.

Siel Windels

lijst organisaties:

1. STIVORO
2. Preventie Alcoholgebruik Scholieren (PAS)

contactgegevens:

1. ln.orovits|ruutseb#ln.orovits|ruutseb
2. Ina Koning ln.uu|gninok.i#ln.uu|gninok.i
Jeroen Lammers ln.sobmirt|sremmal.j#ln.sobmirt|sremmal.j

doelgroep:

1. rokers
2. 12 - 16 jarigen

algemene werking

1. STIVORO heeft in de veertig jaar van haar bestaan baanbrekend werk verricht voor tabaksontmoediging in Nederland. Nu de gezondheidsfondsen zelf die rol invullen en een belangrijke gesprekspartner zijn voor politici en beleidsmakers, zijn zij onder de Alliantie Nederland Rookvrij! een klein bureau gestart dat hen daarin adviseert en ondersteunt. Een deel van de kennis, archieven en netwerken van STIVORO zullen aan dit bureau worden overgedragen.

2. De aanpak van PAS richt zich zowel op ouders als op leerlingen, dit is een sterk punt. Onderzoek naar PAS geeft goede aanwijzingen dat de interventie effectief is in het uitstellen van (zwaar) wekelijks drinken tot 34 maanden bij middelbare scholieren als zowel jongeren als ouders betrokken worden.