Statistieken

Lisa Calmeyn

1BatpB_Calmeyn_Lisa_IV_Statistiek.png

Aantal gezondheidsuitgaven in miljoenen euros, vergeleken met het aantal miljoenen euros uitgegeven aan preventie.

(Bron: Medischcontact, 2011)


Lotte Maeyaert

Lijst statistieken:

Vlaams onderwijs in cijfers


Emma Vandaele

Cijfers over het aantal dodelijke arbeidsongevallen over een periode van 15 jaar (van 2001 tot en met 2016).

STATISTIEKEN%20EMMA%20tabel%20dodelijke%20AO.png
STATISTIEKEN%20EMMA%20grafiek%20dodelijk%20AO.png

Tabel en grafiek geraadpleegd via http://navb.constructiv.be/~/media/Files/NAVBCNAC/Welzijnsinfo/Statistieken/Arbeidsongevallen/FR/160714__stat%20accidents%20mortels%202001-2015.pdf?la=nl


Melanie Thierie

Gedwongen opnames van patiënten in psychiatrische instellingen is gestegen met 42% tussen 1999 en 2008. Recent in de periode 2004-2008 is er een stijging van 10%, vooral in Vlaanderen.

Feiten & Cijfers. Geestelijke gezondheid Vlaanderen. Geraadpleegd op: 13 december 2017, op http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers


Erato Mathys

Gemiddeld aantal activiteiten in CGG naar soort en leeftijd cliënt, 2016

1BaTP%20B2%20Mathys%20Erato%20Statistieken

(Bron: zorg -en gezondheid Vlaanderen, 2016)

Cijfers centra voor geestelijke gezondheidszorg. Geraadpleegd op 14 december 2017, op www.zorg-en-gezondheid.be


Ellen Parmentier
Statistiek geraadpleegd op: https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Eetstoornissen
Het aantal mensen die lijden aan een eetstoornis per leeftijd.
eetstoornissen2.gif

Fiona Paglialunga

Agentschap Zorg & Gezondheid. (2014). Percentage life-time prevalentie ta-baksgebruik naar leeftijd en geslacht. Geraadpleegd op 9/12/2017, op https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/HBSC_2014_Rookgedrag..pdf

Agentschap Zorg & Gezondheid. (2017). Overzicht aanbod preventieorganisa-ties. Geraadpleegd op 9/12/2017, op https://www.zorg-en-gezondheid.be/overzicht-aanbod-preventieorganisaties

Agentschap Zorg & Gezondheid. (2014). ODDS ratio’s voor suïcide t.o.v. an-dere doodsoorzaak in functie van beroepsstatuut, mannen, 25-64 jaar, 2010-2013. Geraadpleegd op 9/12/2017, op https://www.zorg-en-gezondheid.be/sociale-kenmerken-bij-zelfdoding


Siel Windels

Wie rookt? (2015). Geraadpleegd op 11 december 2017, op http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/professionals/feiten-over-roken/wie-rookt/

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren: feiten en cijfers (2017). Geraadpleegd op 11 december 2017, op https://www.sensoa.be/printpdf/406